Naprendszerbeli égitestekpanstarrs üstökös 2013. március 16. Holmes üstökös Hold
Swan üstökös Jupiter Szaturnusz